Adres

Bahçeli Evler Mh. Kolej Cd. Serdivan / SAKARYA

Telefon

0264 291 54 07

E-Posta

info@sauvakfiozelokullari.com

YKS HAZIRLIK PROGRAMI

YKS HAZIRLIK PROGRAMI Yks Hazırlık Programı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık programları, Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Ortaokulu’nun öğrencilerini çağın gerektirdiği donanım ve değerlerle donatırken aynı zamanda sınavlara hazırlar. İşte bu motive edici programın temel dinamikleri şu şekildedir: 1- HAFTA İÇİ DERS PROGRAMI YKS çalışmaları lise eğitiminin başlangıcından itibaren devam eder. Öğrencilerin lise müfredatını tamamlamalarının ardından […]

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Ölçme ve Değerlendirme Birimi Eğitim-öğretimin niteliğini artırmakta ve standardizasyonu sağlamakta, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi en önemli koşuldur. Bu koşulun sağlanması, süreci ve bireysel farklılıkları dikkate alan ölçme ve değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak ile mümkündür. Bu düşünceden hareketle yürütmekte olduğumuz ölçme ve değerlendirme […]

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları; “Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik” modeli esas alınarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik uygulamalarla yürütülür. ORYANTASYON ÇALIŞMALARI Okula yeni başlayan sınıflarımız, aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Yeni gelen öğrencilerimize okulumuz, okuldaki […]

LGS HAZIRLIK PROGRAMI

LGS HAZIRLIK PROGRAMI Lgs Hazırlık Programı Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Ortaokulu, bir yandan öğrencilerine çağın gerektirdiği donanım ve değerleri kazandırırken bir yandan da sınav hazırlık programıyla öğrencilerini LGS’ye hazırlar. İşte bu motivasyona sahip programın temel dinamikleri şunlardır: 1- HAFTA İÇİ DERS PROGRAMI LGS çalışmaları 7. sınıfın ikinci dönemi itibari ile başlar. Öncelikle 7. sınıf konuları […]

PROJE VE YARIŞMALAR

PROJE VE YARIŞMALAR Proje ve Yarışmalar Proje çalışmaları; öğrencilerimizin kendine olan güvenini geliştirmesi, soyut kavramlardan somut çıktılar elde edebilmesi ve bir takım olarak çalışma kültürünün olgunlaşması için önemli bir faktördür. Araştırmacı ruhlu, soran ve sorgulayan, çalışan, düşünen, üreten, paylaşan ve proje süreçlerini yönetebilen bir çalışma sistematiği ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılımlarını destekliyor […]

YABANCI DİL EĞİTİMİ

YABANCI DİL EĞİTİMİ Yabancı Dil Eğitimi Dilin, bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle; yabancı dili, bir ders olarak değil hayatın olağan akışı içinde öğretiyoruz. Uluslararası geçerliliği olan sınavların da desteğiyle, kendilerini sadece ana dillerinde değil, farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, yaşam boyu öğrenen insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İlkokul, ortaokul […]

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ KABULÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ KABULÜ Eğitm-Öğretim ve Öğrenci Kabülü EĞİTİM – ÖĞRETİM İlkokulda edinilen temel bilgilerin pekiştirilip, akademik, sosyal, yetenek ve dil alanlarında gelişimin artarak devam ettirildiği programlardır. Ortaokul, öğrenciler için sadece bir akademik sosyal gelişim alanı değildir. Öğrencilerin birey olma, kendilerini ifade etme, lisedeki akademik ve sosyal hayata hazır olmalarını sağlayan birer destek programlarıdır. SAÜ […]