Adres

Bahçeli Evler Mh. Kolej Cd. Serdivan / SAKARYA

Telefon

0264 291 54 07

E-Posta

info@sauvakfiozelokullari.com

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları; “Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik” modeli esas alınarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik uygulamalarla yürütülür.

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Okula yeni başlayan sınıflarımız, aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Yeni gelen öğrencilerimize okulumuz, okuldaki etkinlikler, kulüpler, rehberlik servisi hakkında bilgi verilir. İhtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılayacağı ile ilgili açıklamalar yapılır. Fiziki yapı ve ortaokul düzeni öğrencilerimiz için yeni fakat bilinmez ve yabancı değildir. Bu sebeple oryantasyon programımızın içeriği “büyüme, gelişim, sürecin getirdikleri, beklentiler, sorumluluklar ve motivasyon”dur.

 

SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Kişisel-Sosyal rehberlik etkinlikleri; Sınıf öğrencilerin sosyal ortamıdır. Sosyal ilişkilerin gelişimi, yakınlaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi toplumsal özelliklerin gelişimi için küçük grup etkinlikleri sınıflarda düzenli ve sistemli olarak yapılır.

Eğitsel rehberlik etkinlikleri; Tüm öğrenciler eğitsel rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyar bu yüzden sınıf rehberliği şeklinde sunulur. Etkin ders çalışma becerileri başarıyı engelleyen etmenler ve bunları ortadan kaldırma, zamanı iyi kullanma, plan yapma ve uygulama, motivasyon ve hedef belirleme, sınav kaygısı konularında her yıl program çerçevesinde sınıflarda öğrenciye sunulur.

Mesleki rehberlik etkinlikleri; Ortaokul yılları öğrencilerin “meslekleri keşfetme ve araştırma” sürecidir. Bu süreçte öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıma, meslekleri tanıma ve kişisel nitelikleriyle mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurarak kendine uygun mesleği belirlemesine yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanır.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, onları ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme, kendini yönetebilme ve problem çözme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyona yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Ayrıca okulumuzda, özellikle ortaokul düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte merkezi sınav içinde hazırlık süreci de takip edilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfederek, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar da yapılır.

·         Okulumuzda 5-6-7 ve 8. sınıflara yapılan kazanım değerlendirme sınavlarının sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından rehberlik servisine ve branş öğretmenlerine iletilir.  

·          

·         8.Sınıflarımıza “Liselere Geçiş Sistemi” hakkında bilgilendirme semineri yapılır.

Kariyer Rehberliği

Kariyer Rehberliği Çalışmaları kapsamında öğrencilerin yakın, orta ve uzun vadeli hedefler hakkında gelecekten haberdar olmaları için çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, çıkan sonuçlar öğretmenlerle paylaşılır ve öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenerek desteklenir.

·         8. sınıflarımıza sene sonunda “Liselere Geçiş Tercih Danışmanlığı” yapılır.

 Rehberlik Etkinlikleri

Her sınıf düzeyine uygun olarak öğrencilerin bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleme amacıyla,  düzenli olarak iki haftada bir defa tüm sınıflara rehberlik dersleri yapılır. Derslerde, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak, bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak, hafıza, görsel-işitsel dikkati geliştirmek amacıyla çeşitli egzersizler,  çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek  ve yine sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır.

Akran Zorbalığı Eğitim Programı

Zorbaca davranışları önleme, var olan zorbaca davranışlara müdahale etme ve durdurma, zorbaca davranışa karışan ve zorbalığa maruz kalan öğrencilere istendik doğru davranışların kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda çeşitli seminerler ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

Bülten Çalışmaları

Bir ay boyunca yapılan rehberlik etkinlikleri ve çalışmalar ile ilgili velilerimizi bilgilendirmek amacıyla bülten hazırlanarak, k12net üzerinden velilerimizle paylaşılır.

Rehberlik servisi rehberlik bültenlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bültenler:

 

Test ve Envanterler;

Öğrencimizi tanıma ve yönlendirme amacıyla test ve envanterler uygulanır.

 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Burdon Dikkat Testi
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • AkademikBenlikKavramıTesti
   

Grup rehberlik çalışmaları Konularımız

Psikolojik Danışmanlarımız tarafından öğrencilerimize aşağıdaki konularda yapılan grup çalışmaları ve sınıf sunumları, farklı gelişim alanlarındaki ihtiyaçların karşılanması ve yaşam becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

 • İletişim
 • Akran İlişkileri
 • Farklılıklara Saygı
 • Akran Zorbalığı
 • Uygun Reddetme Davranışı- Hayır diyebilme
 • Stresle Başetme
 • Kendini ifade edebilme
 • Çalışma ve Öğrenme Becerileri
 • Öğrenme Stilleri
 • Hedef Belirleme ve Motivasyon
 • Karar verme
 • Planlama ve Organizasyon Becerisi
 • Problem Çözme Becerileri
 • Çatışma Çözme
 • Öfke Kontrolü
 • Güvenli İnternet Kullanımı
 • Olumsuz Duyguları Yönetebilme

 

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Seminerler

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda uzman kişiler tarafından verilen seminerlerdir.

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimleri gerek danışman gerekse branş öğretmenlerimizle yapılan görüşmelerde ele alınarak bilgi paylaşımında bulunmakta ve koordineli olarak çalışılmaktadır.

Danışman öğretmenler ile yapılan görüşmeler yoluyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleriyle ilgili paylaşımlarda bulunulmakta ve öğrencilerin gelişimi takip edilmektedir.

Seminer çalışmaları yoluyla öğretmenlerimizin değişik konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla planlamalar yapılmaktadır.